Wellbeing je nové slovo, ktoré sa po pandemických rokoch skloňuje čoraz viac aj u nás. Zatiaľ nemáme adekvátny ekvivalent v slovenčine. Najčastejšie sa objavujú slová ako duševná pohoda, blaho, spokojnosť v života, či kvalitné žitie.

Wellbeing je však široká téma, ktorá pokrýva naše zdravie, fyzické aj mentálne, naše vzťahy, naše fungovanie v komunitách, v ktorých žijeme, ako aj našu znalosť hospodárenia s peniazmi a zmysluplnosť všetkého čo robím a ako žijeme.

Postupne sa na týchto stránkach dozviete kde začať a ako si vedome budovať život najvyššej možnej kvality.