Výsledky

Pozrite si svoje odpovede. Môžete si ich vytlačiť, alebo sa k nim neskôr vrátiť na odkaze uvedenom nižšie.

Vyhodnotenie testu nájdete dole na stránke.

Vyhodnotenie

Skóre 0-10

Zažívate normálnu reakciu na život a dobre zvládate stres. Nie ste ohrozený/á syndrómom vyhorenia. Pokračujte vo svojom prístupe k životu a v spôsobe ako
riadite stres. Zvážte podanie pomoci alebo podpory ostatným okolo vás, ktorí prejavujú príznaky stresu.

Skóre 11-20

Začínate zažívať mierne náznaky vyhorenia a možno sa cítite trochu znepokojený/á. Nedovoľte, aby sa úroveň stresu nebadane zvyšovala. Použite
techniky zvládania stresu, aby ste proaktívne zvládali stres a zabránili ďalším krokom smerom k vyhoreniu.

Skóre 21-34

Pravdepodobne máte počiatočné štádium vyhorenia. Mohli ste byť v minulosti kreatívnejší v nachádzaní riešení a pozitív v ťažších situáciách, ale teraz sa
stretávate s určitými obmedzeniami v premýšľaní o možnostiach. Vaša perspektíva sa môže zúžiť, čo spôsobí, že problémy vidíte horšie, ako sú. Buďte
proaktívni pri vedomom používaní techník riadenia stresu.

Skóre 35-45

Môžete mať vážnejšie prejavy syndrómu vyhorenia. Váš pohľad na pozitivitu a možnosti je obmedzený. Vaša energia, vytrvalosť, fyzická pohoda a schopnosť
fungovať môžu byť tiež obmedzené. Hľadajte pomoc od priateľa alebo profesionála, aby ste získali možnosť perspektívy zvonka a pomoc pri praktizovaní techník zvládania a znižovania stresu.

Skóre 46-60

Pravdepodobne máte kritické štádium vyhorenia, a cítite sa bezmocný/á čokoľvek zmeniť. Hoci existuje nádej a pomoc, môže to byť pre vás ťažké vidieť.
Doprajte si okamžitý oddych a oslovte odborníka, lekára alebo poradcu. Buďte rozhodný/á až agresívni pri znižovaní stresu a zavádzaní zmien k lepšiemu.

Spokojný s výsledkom?

Je možné, že vás výsledky potešili. Rovnako je možné, že vás nepotešili a že s tým chcete niečo urobiť.

Je veľa možností, ako pracovať so syndrómom vyhorenia.

My vám ponúkame tieto spôsoby