KOUČING

Koučing je špecifický prístup k rozvoju potenciálu jednotlivca, či skupiny. Pomocou štrukturovaného rozhovoru a za použitia rôznych techník a otázok kouč pomáha klientovi v rozširovaní perspektívy, z ktorej nazerá na situáciu, problém, či konanie. Kouč klienta podporuje v nachádzaní vlastnej motivácie a spôsobov, ako prekonať prekážky, ťažkosti, prípadne uskutočniť pozitívnu zmenu. Kouč je sprievodcom, ktorý klientovi venuje plnú pozornosť a svojimi znalosťami a skúsenosťami akceleruje jeho snaženie.

V kontexte syndrómu vyhorenia je koučing efektívnym nástrojom na podporu klienta pri hľadaní zdrojov a spôsobov ako prekonať ťažšiu životnú situáciu. Hľadanie súladu s dlhodobými cieľmi a osobnými hodnotami, definovanie ambícií a cieľov kam a ako ďalej. V neposlednom rade však podporuje znovunájdenie motivácie a energie pre fungovanie vo všetkých oblastiach života.

Holistický koučing vníma človeka v celej jeho komplexite a komplikovanosti. Mentálna a kognitívna aktivita, duševné zdravie, zdravotné ťažkosti rôzneho druhu a intenzity ako aj hľadanie zmyslu existencie a konania; to sú len niektoré z oblastí, do ktorých syndróm vyhorenia zasahuje.

Preto je nevyhnutné venovať sa *celému* človeku a pomôcť mu uvedomiť si ako pristupuje k jednotlivým oblastiam samého seba.

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

Cítite sa dlhodobo vyčerpane, neviete nájsť energiu na prácu, ktorá vás ešte nedávno napĺňala?

Nedáva vám to celé zmysel?

Nie vždy je nevyhnutné opustiť prácu, prípadne život, ktorý ste si pred časom sami vybrali. Vyhnite sa kritickým následkom, ktoré vyhorenia môže spôsobiť.
Poraďte sa s niekým, kto má dlhoročné skúsenosti v práci s ľuďmi. S niekým, kto sa venuje téme vyhorenia komplexne a už skoro 10 rokov.

Prečo vyhorieť, keď môžte žiariť?

Kontaktujte nás pre bezplatnú konzultáciu. Môžme sa stretnúť, dohodnúť video hovor, prípadne si len zatelefonovať.

Nenechávajte samého/samu seba na poslednú chvíľu!

WORKSHOPY

Workshop na tému stres a syndróm vyhorenia pre vašu firmu, tím, kolegov. Praktické informácie a spôsoby ako vyhodnotiť a adresovať príznaky stresu a vyhorenia
u blízkych, či samého seba.

Špecifický obsah workshopov pre riadiacich pracovníkov a manažérov na témy ako prevencia syndrómu vyhorenia v tíme, rizikové faktory v organizácii, zvládanie kritických situácií. Venujeme sa aj témam ako pracovať s členom tímu pri zvládaní syndrómu vyhorenia, či opätovnom návrate do práce.

Témy a konkrétny obsah prispôsobíme Vašej aktuálnej situácii a potrebám.

Chcem vedieť viac