Burnout ako téma aj ako reálna skúsenosť zaujal na EVOLVE SUMMIT-e 2019 v Brne. Ďakujem Michalovi Tomanovi za príležitosť hovoriť o tejto, ale aj iných aktuálnych témach aj v čase „najväčšieho sociálneho experimentu“, ako niektorí odborníci nazývajú čas sociálnej izolácie a dopadov pandémie na naše mentálne zdravie.

Prajem príjemné počúvanie.

EVOLVE! stories –  Podcast

Zuzana