Home/Burnout a Leadership

Možné príčiny vyhorenia v roli lídra

2019-10-15T12:03:27+02:00

Byť manažérom v akomkoľvek odvetví je náročná práca. Ako líder sa usilujete o vytvorenie podnetného pracovného prostredia, ste zodpovední za rôznych ľudí, ich ciele a úlohy, a to všetko nad rámec vlastných každodenných zodpovedností. Nie je ťažké dostať sa do situácie, keď sa začnete cítiť, akoby ste nikdy nemohli veci dokončiť, neviete nájsť inšpiráciu a motiváciu

Možné príčiny vyhorenia v roli lídra2019-10-15T12:03:27+02:00

5 faktorov, ktoré môžu spôsobiť vyhorenie ľudí v tíme, ktorý riadim

2019-10-16T17:09:46+02:00

Organizácie v dnešnej dobe čelia kríze vyhorenia zamestnancov. Nedávna štúdia spoločnosti Gallup, ktorej sa zúčastnilo takmer 7 500 zamestnancov na plný úväzok, zistila, že skoro 23% z nich sa cíti v práci veľmi často alebo vždy vyhorení, zatiaľ čo ďalších 44% uviedlo, že sa tak cítia občas. To znamená, že približne dve tretiny pracovníkov na

5 faktorov, ktoré môžu spôsobiť vyhorenie ľudí v tíme, ktorý riadim2019-10-16T17:09:46+02:00