Byť manažérom v akomkoľvek odvetví je náročná práca. Ako líder sa usilujete o vytvorenie podnetného pracovného prostredia, ste zodpovední za rôznych ľudí, ich ciele a úlohy, a to všetko nad rámec vlastných každodenných zodpovedností. Nie je ťažké dostať sa do situácie, keď sa začnete cítiť, akoby ste nikdy nemohli veci dokončiť, neviete nájsť inšpiráciu a motiváciu a potrebujete viac ako víkend na zotavenie. Prvé príznaky vyhorenia sa dostavia nebadane no isto.

Skúste sa zamyslieť chvíľku nad tým, ako vnímate nasledujúce oblasti:

Harmonogram 

Máte počas pracovného dňa priestor pre chvíľku oddychu, zastavenia sa, poriadny nádych? Nájdu sa vo vašom harmonograme momenty, kedy sa môžte ubezpečiť, že sa rozhodujete vedome, že všetko máte pevne v rukách? Alebo sa len zbadáte, že je vonku opäť tma a deň sa končí?

Lídri sa často považujú za stroj, ktorý nevyžaduje údržbu. Nevedia, kedy a veľa krát ani ako sa starať o svoje duševné zdravie spôsobom, ktorý zníži šance na vyhorenie. Je prínosné pochopiť, že možnou príčinou syndrómu vyhorenia môže byť prebytok bežných dennodenných stresorov a pracovať na znížení týchto stresorov alebo naučiť sa ich správne riadiť je jedným z efektívnych preventívnych opatrení.

Duševná hygiena

Nadmerné znepokojovanie sa, intenzívne premýšľanie, prehnané požiadavky a obavy nám zbytočne odoberajú energiu. Je dobré si uvedomiť, že naša (na cieľ orientovaná) západná kultúra je zameraná predovšetkým na definovanie a odstránenie nedostatkov.

Väčšina dnešných lídrov, má ešte stále tendenciu sústrediť sa na to, čo sa nepodarilo, čo by sa mohlo pokaziť a čo urobili zle. Prípadne – aké riziká musíme zvážiť pri rozhodovaní, či plánovaní. Ak 70-80% svojho dňa trávime zameraním sa na negatívne myšlienky, prekážky, či nebodaj hrozby, udržiavame si stály prúd adrenalínu a kortizolu. To si samozrejme vyberá po čase svoju daň na úkor mysle a aj tela.

Prílišné záväzky (overcommitment)

Mnohí lídri berú na seba viac ako dokážu sami spraviť. Jedným z dôvodov môže byť ambícia pohybovať sa medzi najlepšími, sprevádzaná silnou orientáciou na cieľ. Alebo chceme len pomôcť, prejaviť empatiu, byť tímovým hráčom a participovať na spoločnom výsledku. Stáva sa aj, že jednoducho zle odhadneme náročnosť a potrebnú časovú investíciu do úlohy, či zadania.

Veľakrát lídri plánujú rozdeliť úlohu, ktorú vzali na seba medzi ľudí vo svojom tíme. Na tom nie je nič zlé, problém však vzniká, ak sa nedarí efektívne delegovať, dať adekvátnu spátnú väzbu a celú úlohu dodať prostredníctvom tímu a nie na úkor vlastného času a energie. Viaceré rôznorodé úlohy sľúbené naraz môžu nadmerne pohltiť našu mentálnu kapacitu, čo má za následok narastajúci pocit, že jednoducho na veci nestačíme.

Nadmerné zaviazanie sa k úlohám je často priamym dôsledkom neschopnosti povedať „nie“ alebo vytvoriť – a udržať zdravé hranice. Zvlášť náchylní môžu byť práve tí lídri, ktorí si cenia integritu, vysokú kvalitu práce a majú silnú pracovnú morálku. V prípade perfekcionizmu je v stávke ešte omnoho viac.

Nejasne definované očakávania od role lídra

Nejasnosť a nedostatok informácií môže ochromiť aj silného lídra, a to najmä vtedy, keď sa očakávania a ciele zmenia v polovici projektu, či úlohy. To si samozrejme vyžaduje zmenu v stratégii alebo adaptáciu v prístupe.  Medzery v komunikácii, či už medzi kolegami alebo zainteresovanými stranami, môžu tento pocit ešte zhoršiť, pretože množstvo času a energie sa venuje opätovnému vyjasňovaniu, zisťovaniu a riešeniu novej situácie.

Fantazírovanie o odchode z pozície – najmä z tej, ktorá ešte prednedávnom spĺňala všetky predstavy o sebaktualizácii a naplnení očakávaní, či prípadne strata záujmu o aktivity a výsledky, ktoré ste si zvykli užívať – sú neklamné známky toho, že ste vyčerpaný/á a na rýchlej ceste k vyhoreniu.

Nepodceňujte ich!