Pravdepodobne ste už počuli o mindfulness. Do slovenčiny sa prekladá ako všímavosť, no významovo sa mi hodí viac niečo ako vedomá pozornosť, vedomé zameranie pozornosti. Pre mňa osobne je to znovuobjavená technika ako pracovať s nikdy neutíchajúcou mysľou.

Okrem iných priaznivých účinkov na život aj nemálo pomáha znižovať stres.

A ako to funguje?

Množstvo vedeckých dôkazov zo stoviek univerzít-vrátane špecializovaných centier napr. na University of Massachusetts Medical School v USA a Oxford University v UK jasne dokazuje, že mindfulness prax jemne no vytrvalo posilňuje našu vnútornú silu, čím oslabuje negatívny vplyv stresorov na náš pocit šťastia ako aj fyzickú pohodu v budúcnosti.

Mindfulness prináša do života viacero benefitov. Tu je niekoľko, vedeckými aj nevedeckými zisteniami podložených spôsobov, ako funguje a pomáha zvládať stres.

  1. Sme si viac vedomí svojich myšlienok. Dokážeme poodstúpiť a nebrať ich tak doslova. Naša myseľ produkuje denne viac ako 95 tisíc myšlienok. Zďaleka nie všetky sú pre nás v danom momente užitočné a dôležité. Ak ich dokážeme vnímať s odstupom, v zdanlivo kritických situáciách už stresová reakcia nebude automaticky spustená ako prvá.
  2. Zlepšuje sa schopnosť vedome reagovať. Nemusíme vždy okamžite reagovať na situáciu. V angličtine existuje napr. rozdiel medzi react and response. Namiesto okamžitej reakcie, sa môžeme na chvíľku zastaviť a využiť múdrosť mysle pre nájdenie najlepšieho riešenia. Rôzne mindfulness cvičenia nám môžu pomôcť túto schopnosť nadobudnúť a zlepšovať.
  3. Sme si viac vedomí a všímaví k potrebám nášho tela. Môžeme si všimnúť nepohodu, či bolesti skôr a môžeme skôr zakročiť a prijať vhodné opatrenia.
  4. Viac si uvedomujeme a vnímame emócií druhých. Všímavosť zlepšuje našu schopnosť vnímať pocity a potreby ľudí okolo nás. Ako emocionálna inteligencia stúpa, je menej pravdepodobné, že sa dostaneme do konfliktu.
  5. Stúpa úroveň starostlivosti a súcitu k sebe a ostatným. Súcit myseľ upokojuje a znižuje silu stresovej reakcie. Súcit v tomto kontexte môžeme chápať ako senzitivitu k utrpeniu v nás a druhých a záväzok snažiť sa ho zmierniť či mu predísť, alebo možno ešte lepšie – odvahu čeliť nášmu utrpeniu a zaobchádzať s ním najlepšie ako vieme (Paul Gilbert)
  6. Mindfulness nám pomôže “prepínať” do módu bytia, ktorý je spojený s relaxáciou. Na druhej strane je mód robenia, ktorý je viac spojený s aktivitou a stresovou reakciou.
  7. Mindfulness prax znižuje aktivitu amygdaly. Amygdala hraje hlavnú rolu pri vytváraní a ukladaní spomienok spojených s emocionálnymi udalosťami. Rozpoznávanie a reakcie na podnety spojené najmä s negatívnymi zážitkami sú veľmi pohotové a predbiehajú reakcie rozumové. Amygdala priamo ovplyvňuje vznik reakcií ako je strach, nehybnosť, búšenie srdca, zrýchlené dýchanie, stiahnutie žalúdka a vylučovanie stresových hormónov, ktoré pomáhajú telu tento stav vypätia udržať.
  8. Sme schopní lepšie sa sústrediť. Tým pádom môžeme robiť a dokončiť svoju prácu efektívnejšie, máme väčší pocit pohody, a to znižuje stres. Je omnoho viac pravdepodobné, že sa dostaneme do stavu „flow“, ako to nazval v rámci pozitívnej psychológie Mihaly Csikszentmihalyi.
  9. Môžeme si vedome vybrať ako na stres zareagujeme. Viac ako sa len prizerať negatívnym dôsledkom stresu, nám mindfulness ponúka priestor premýšľať inak o samotnom strese. Pozorovať, ako zvýšujúci sa tlak energizuje telo a myseľ a má v podstate aj pozitívny vplyv, nám prináša nový pohľad na prácu s vlastnou energiou a posilní vedomé rozhodovanie o svojich reakciách na podnety.

Nakoniec jedno prianie pre nás všetkých:

Kiež mám odvahu zmeniť čo sa zmeniť dá,

silu akceptovať čo sa zmeniť nedá a múdrosť rozlíšiť ich.

 

Zuzana