Vyhodnotenie

Skóre 0-10

Zažívate normálnu reakciu na život a dobre zvládate stres. Nie ste ohrozený/á syndrómom vyhorenia. Pokračujte vo svojom prístupe k životu a v spôsobe ako
riadite stres. Zvážte podanie pomoci alebo podpory ostatným okolo vás, ktorí prejavujú príznaky stresu.

Vyhodnotenie

Skóre 11-20

Začínate zažívať mierne náznaky vyhorenia a možno sa cítite trochu znepokojený/á. Nedovoľte, aby sa úroveň stresu nebadane zvyšovala. Použite
techniky zvládania stresu, aby ste proaktívne zvládali stres a zabránili ďalším krokom smerom k vyhoreniu.

Spokojný s výsledkom?

Je možné, že vás výsledky potešili. Rovnako je možné, že vás nepotešili a že s tým chcete niečo urobiť.

Je veľa možností, ako pracovať so syndrómom vyhorenia.

My vám ponúkame tieto spôsoby

Dajte vedieť vašim priateľom o tomto teste