Vyhodnotenie

Skóre 21-34

Pravdepodobne máte počiatočné štádium vyhorenia. Mohli ste byť v minulosti kreatívnejší v nachádzaní riešení a pozitív v ťažších situáciách, ale teraz sa
stretávate s určitými obmedzeniami v premýšľaní o možnostiach. Vaša perspektíva sa môže zúžiť, čo spôsobí, že problémy vidíte horšie, ako sú. Buďte
proaktívni pri vedomom používaní techník riadenia stresu.

Spokojný s výsledkom?

Je možné, že vás výsledky potešili. Rovnako je možné, že vás nepotešili a že s tým chcete niečo urobiť.

Je veľa možností, ako pracovať so syndrómom vyhorenia.

My vám ponúkame tieto spôsoby

Dajte vedieť vašim priateľom o tomto teste