Vyhodnotenie

Skóre 35-45

Môžete mať vážnejšie prejavy syndrómu vyhorenia. Váš pohľad na pozitivitu a možnosti je obmedzený. Vaša energia, vytrvalosť, fyzická pohoda a schopnosť
fungovať môžu byť tiež obmedzené. Hľadajte pomoc od priateľa alebo profesionála, aby ste získali možnosť perspektívy zvonka a pomoc pri praktizovaní techník zvládania a znižovania stresu.

Spokojný s výsledkom?

Je možné, že vás výsledky potešili. Rovnako je možné, že vás nepotešili a že s tým chcete niečo urobiť.

Je veľa možností, ako pracovať so syndrómom vyhorenia.

My vám ponúkame tieto spôsoby

Dajte vedieť vašim priateľom o tomto teste