10. október – Svetový deň duševného zdravia

10. október vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete. V roku 2019 je tento deň venovaný prevencii pred samovraždami. Pre viac detailov: Deň duševného zdravia 2019

Svetová zdravotnícka organizácia definuje duševné zdravie ako stav telesnej a duševnej pohody, v ktorom si je jednotlivec vedomý svojich schopností, dokáže zvládnuť obvyklý životný stres a pracovať produktívne, naviac úspešne dokáže byť prínosom pre svoju komunitu a spoločnosť.

Ako si zabezpečiť duševnú pohodu?

Ako všetci vieme, pre udržanie dobrého zdravia je potrebná vnútorná vyrovnanosť. Vnútorná pohoda závisí od viacerých faktorov ako napr. fyzický stav, sociálne prostredie, psychická odolnosť. Už v starovekom Grécku bol za šťastného považovaný ten – ”ktorý je zdravý v tele, vynaliezavý v duši a ľahko učenlivej povahy”.V nemalej miere však našu životnú náladu ovplyvňujú aj vzťahy s ľuďmi v blízkom okolí. Pevné, súdržné a kvalitné rodinné, partnerské či priateľské vzťahy sú zároveň významným podporným činiteľom pri zvládaní chronických ochorení.

Pozrime sa na niekoľko spôsobov ako si my sami môžeme pomôcť a zabezpečiť duševnú pohodu.

Poznávajme sami seba! Zvyšovať povedomie o sebe – tzv. Self-awareness, teda o tom, čo nás robí unikátnymi je práca na celý život. Medzi naše unikáty patria nielen skúsenosti a schopnosti, ale aj myšlienky a emócie. Dôležitou je taktiež otázka hodnôt a najmä do akej miery sú v súlade s našim konaním.

Hýbme sa! Kým sa hýbeme, žijeme. Nájdime si šport, aktivitu, ktorá nám vyhovuje a posuňme ju vyššie na rebríčku priorít.

Skúšajme a učme sa nové veci! Berme problémy a prekážky ako výzvy. Veď čo nás nezabije… nás určite niečo naučí. Nenechajme sa odradiť od zážitkov a nových skúseností iracionálnym strachom a obavami. Výskum tvrdí, že skoro 95% z myšlienok na to ”čo by sa mohlo stať keby…” sa nikdy nestane!!!

Tvorme! Človek je kreatívny tvor. Tvoriť môžeme kdekoľvek. Tu platí pravidlo, že aj cesta môže byť cieľ, a preto spievajme, maľujme, vyrezávajme, pečme, či majstrujme. Výtvor možno nebude dielom s veľkým D, ale predstavy, či reálny zážitok z kreatívnej tvorby nám nikto nevezme.

Zastavme sa a oddychujme! Práca nám prináša množstvo benefitov, v lepšom prípade aj radosť a naplnenie. No stále je len časťou nášho života. Niekedy sa naozaj musíme učiť oddychovať a znovu-nachádzať zdroje radosti a uvoľnenia. Každý sme iný a preto si volíme jeden spoločnosť a zábavu, druhý samotu, šport, či prírodu. Poznajme sami seba a doprajme si, čo nás teší!

Pomôžme! Aj nepatrná pomoc je pomoc. Zaujímajme sa o to, čo sa deje vo svete, či v našom bezprostrednom okolí. Pomoc iným dodáva nášmu životu navyše iný – zmysluplný rozmer.

Hovorme s priateľmi! Susedov si nevyberáme, ale priateľov áno. Priateľské vzťahy vyživujú naše emocionálne ja a všetky ich úrovne ako sympatia, náklonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, či láska sú dlhodobým zdrojom radostí života.

Nebojme sa požiadať o pomoc! Ak cítime, že naše bremeno je priťažké, bolesť prisilná, strata priveľká, strach neznesiteľný – nehanbime sa požiadať o pomoc. Odborníka, priateľa, alebo len spriaznenú dušu. Hovorme o tom, čo nás trápi, čoho sa bojíme, čo si vyčítame, o svojich smútkoch s niekým, kto počúva.

Žime tu a teraz! Bdelá pozornosť je novodobý spôsob bytia. Cvičme si schopnosť venovať pozornosť všetkému, čo sa deje v prítomnom okamihu, bez toho, aby sme čokoľvek analyzovali, či hodnotili. Zapojme zvedavosť a nadšenie a berme každý moment ako niečo nové a svieže. Všímajme si pozorne sami seba a budeme schopní všímať si pozornejšie aj druhých. Ako aj staré príslovie tvrdí;

“Keď pijete, pite, keď idete, choďte!”

A preto žime naplno, v pohode a s ľahkosťou.