Predpokladajme, že keďže čítate tento text, máte nejaké pochybnosti o kvalite vášho profesionálneho a / alebo súkromného života. Pravdepodobne ste dokončili burnout test a viete, že niektoré oblasti vášho fungovania potrebujú vašu pozornosť.

Čo robiť, aby nedošlo k vyhoreniu? Rada lekára je rozdeliť si svoj čas tak, aby ste zostali zdravý. Zaobchádzajte s ním ako s referenčným bodom a majte na pamäti, že každou aj malo zmenou sa k nemu približujete.

8 hodín

Profesionálny život

8 hodín

Osobný život

8 hodín

Spánok

Profesionálny život = 8 hodín

Váš prístup k práci

• Dajte si ambiciózne ale realistické ciele
• Zamerajte sa viac na vytváranie vízií a hľadanie možností a riešení ako na definovanie možných rizík a čiernych scenárov
• Rozdeľte si ciele do menších krokov
• Sledujte aj minimálne zmeny k lepšiemu
• Oslavujte aj najmenšie úspechy, nájdite si spôsob ako oceniť samého seba
• Zdieľajte zodpovednosť ak je to možné, delegujte
• Rozšírte si svoju perspektívu otázkami na ostatných, prečo robia to čo robia
• Pýtajte si feedback
• Požiadajte o pomoc

Osobný život = 8 hodín

Váš čas mimo práce

• Zdieľajte svoje obavy a radosť s niekým blízkym
• Kultivujte vzťahy s inými ľuďmi
• Starajte sa o svoje záujmy – vráťte sa ku koníčkom a záujmom, ktorým ste sa s radosťou venovali
• Pozorujte aká je rovnováha medzi vašim pracovným a osobným životom
• Starajte sa o svoje zdravie
• Urobte si radosť, užívajte si príjemne chvíle
• Relaxujte
• Poriadne sa vyspite
• Budujte si pocit kontroly nad vlastným životom
• Odmietajte splniť požiadavky od iných, ktoré sú pre vás zbytočne náročné
• Požiadajte o pomoc

Rozvíjajte schopnosti, ktoré vám pomôžu zvládať stres a predísť vyhoreniu

• Asertivita
• Komunikačné zručnosti (aktívne počúvanie, empatia, riešenie konfliktov)
• Plánovanie a time management
• Techniky zvládania stresu
• Uvedomenie si myšlienok a emócií
• Mindfulness = všímavosť
• Rozšírenie perspektívy = pohľad na veci z rôznych uhlov pohľadu

Ak máte pocit, že je potrebná odborná pomoc, môžete nás kontaktovať, aby ste využili koučovanie na nájdenie pre vás najvhodnejšieho spôsobu „obnovy“, ktorý bude v súlade s vašim spôsobom myslenia a koncepciou života. Koučovanie môže prebudiť nové myšlienky a pohľady na vašu situáciu, rozšíriť vaše perspektívy a podporiť vás pri re-štartovaní vašej kreativity pri hľadaní riešenia.

Koučovanie vám môže takisto poskytnúť dostatok postrehov na to, aby sa dali do pohybu nové myšlienky. Pri závažnejších štádiách vyhorenia vám koučing môže pomôcť vidieť riešenia a potrebné zdroje a podporí vás pri vedomom rozhodovaní, aký druh nápravných opatrení zvolíte ako prvé.