Zatiaľ čo mnohé faktory vzniku syndrómu vyhorenia sa týkajú štruktúry práce a životného štýlu, špecifické osobnostné charakteristiky môžu zhoršiť schopnosť spracovávať stres a tým zvýšiť riziko vyhorenia. Aj keď veľká časť osobnosti je vrodená, je dôležité si uvedomiť, ako vaše osobné nastavenie a niektoré preferencie, či tendencie prispievajú k tomu, ako reagujete v stresovej situácii. Uvedomenie vám pomôže flexibilnejšie reagovať a zvoliť si adekvátny prístup, či reakciu v danej situácii. Vybrali sme nasledujúcich niekoľko osobnostných čŕt, či charakteristík, ktoré môžu ovplyvniť úroveň stresu a vystaviť vás zvýšenému riziku vyhorenia.

Perfekcionizmus

Snaha robiť všetko čo najlepšie je znakom tvrdo pracujúcich úspešných ľudí a pozitívnym rysom osobnosti, ktorý vedie k dokonalosti. Avšak perfekcionizmus môže spôsobiť nadmerný stres a niekedy naopak ochromiť. Aký je rozdiel medzi snahou o dokonalosť a perfekcionizmom?

Perfekcionisti sa cítia porazení, ak všetko nie je dokonalé, zatiaľ čo samotní tvrdo pracujúci sú spokojní s „takmer“ dokonalou prácou. Perfekcionisti sa niekedy radšej ani nepustia do plnenia istých úloh, pretože sa príliš obávajú „zlyhania“! Perfekcionizmus je v súčasnom komplexnom pracovnom prostredí čoraz viac časovo náročný. Venovať čas a mentálnu kapacitu analýzam a jestvujúcim detailom je pre nás niekedy pohodlnejšie ako definovať najdôležitejšie priority a vykročiť ďalej – väčšinou v ústrety menej jasnej a premenlivej budúcnosti. Ak ste perfekcionista, mali by ste si niekedy dokázať odpustiť za to, že ste len človek, a blahoželať si, že ste skvelý.

Pesimizmus

Pesimisti majú tendenciu vnímať svet viac “nebezpečne” ako optimisti. Obávajú sa o veci, ktoré sa môžu nepodariť, očakávajú viac zlých situácií ako dobrých, veria menej vo vlastné schopnosti. Pesimisti si spôsobujú zbytočný stres v mnohých každodenných situáciách, čím sa vystavujú zvýšenému riziku vyhorenia. Našťastie, optimizmus sa dá do určitej miery naučiť.

Emocionálna stabilita

Niektorí ľudia sú prirodzene viac vzrušiví-temperamentní ako iní. Majú silnejšiu emocionálnu reakciu na podnety, alebo sa spustí spontánnejšie. Prežívajú emócie intenzívnejšie, či už tie pozitívne alebo negatívne.  Stresová situácie je pre nich silnejšia a jej spracovanie vyžaduje viac energie a sústredenia. Nie je veľa, čo môžete urobiť, aby ste zmenili chémiu vášho tela, ale môžete praktizovať taktiky na zmiernenie napätia, ktoré vám môžu pomôcť upokojiť sa, keď sa dostanete do stresovej situácie.

Definovanie samého seba prostredníctvom výkonu a uznania

Máte pocit, že vždy je priestor na to, aby sa dá urobiť ešte o čosi viac? Že sa veci dajú urobiť ešte lepšie? Že hranice sú na to, aby sa prekračovali?
Nedostatočné definovanie cieľov môže ambicióznych ľudí doviesť k neustálej snahe prekračovať vlastné hranice a tým k nikdy nekončiacej nespokojnosti s podaným výkonom.

Nevhodná práca

Ste detailne orientovaný, alebo sa pozeráte na celkový obraz, tzv „big picture“? Máte tendenciu k extroverzii, alebo sa cítite pohodlnejšie ďalej od množstva ľudí? Máte radi štruktúru alebo flexibilitu?

Ak vaša práca vyžaduje zručnosti, ktoré korešpondujú s vašimi silnými stránkami, budete sa cítiť šťastnejší s tým, čo robíte; ak však vaše osobnostné preferencie nie príliš zodpovedajú vášmu popisu práce, budete sa cítiť pod stresom väčšinu času a ste tým vystavení zvýšenému riziku vyhorenia.

Nedostatok viery v to, čo robíte

Niektoré pracovné miesta sú nižšie finančne ohodnotené, ale poskytujú veľké zadosťučinenie a prínos pokiaľ ide o možnosť zmeniť životy druhých k lepšiemu. Pre tých, ktorí veria tomu, že to čo robia, má „vyšší“ zmysel pre jednotlivcov alebo komunitu, je stres menej závažným faktorom. Ak však neveríte v zmysel svojej profesie, je ťažšie vyrovnať sa s ťažkosťami, ktoré s tým súvisia.

Či už ste so stratili počiatočné ilúzie, alebo akceptovali prácu v oblasti z dôvodov, ktoré sa ukázali po čase ako nesprávne, vaše hodnoty môžu byť v rozpore s hodnotami spoločnosti, v ktorej pracujete.
Možno ste nikdy veľmi neverili tomu, čo robíte a brali ste to ako prechodnú pozíciu, no ak je vaša práca v konflikte s vašimi hodnotami, kognitívna disonancia vytvorená tým, že robíte niečo, v čo neveríte, deň za dňom, si vyberie svoju daň a môže viesť k zvýšenému riziku vyhorenia.